پیامک غیر متنی

ستاره شناسان از کودکان می خواهند تا برای تهیه پیامک غیر متنی و ارسال آن برای بیگانگان به آنها کمک کنند. در سال 1974 کارل ساگان و فرانک دریک موسسین پروژه جستجوی هوش فرازمینی یا SETI پیامی رادیویی را به همین منظور به فضا ارسال کرده بودند و گویا مورد اخیر نیز تلاشی در همان ...

نوشته درخواست ستاره شناسان از کودکان جهت تهیه پیامک غیر متنی برای بیگانگان اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.