افسانه‌های استراتژی؛ شماره یک: استراتژی حول محور جنگ طراحی می‌شود

تاریخچه‌ی استراتژی کسب‌وکار با جنگ و میدان نبرد ارتباطی ندارد و این تشبیه نه در بازار رقابتی و نه در سازمان‌های موفق صادق نیست.