به بهانه ثبت نخستین تصویر واقعی از یک سیاه چاله فضایی، در گجت تی وی امروز به شما نشان میدهیم که اگر یک انسان به درون یک سیاهچاله سقوط کند، چه بلایی سر او خواهد آمد! بعد از ثبت اولین عکس سیاهچاله فضایی توسط بشر قطعا درک بهتری از ساختار و نیروی گرانشی سیاهچاله ها ...

نوشته چه اتفاقی می افتد اگر به درون یک سیاهچاله سقوط کنید (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.