آیا خیره شدن به صفحه نمایش قبل از خواب روی سلامت نوجوانان تأثیر دارد؟

پژوهش جدید پژوهشگران دانشگاه آکسفورد نشان داده است که میزان خیره شدن به صفحه‌نمایش حتی قبل از خواب تأثیر کمی روی سلامت نوجوانان و جوانان دارد.