آموزش اسکرام؛ قسمت اول: مروری بر رویکرد چابک

اسکرام، رایج‌ترین روش رویکرد چابک است که گستره‌ی کاربرد آن، صرفاً به توسعه‌ی محصولات نرم‌افزاری محدود نمی‌شود و در بسیاری از زمینه‌های مرتبط کسب‌وکار قابل‌اجرا است.