بیگانگان متجاوز

هر چند دلایل مختلفی برای انقراض جهانی گونه های مختلف جانوری مطرح شده است، اما گویا بیگانگان متجاوز نیز در این زمینه نقش مهمی را بر عهده داشته اند. عواملی مانند گرمایش جهانی زمین، شکار بی رویه و ویران کردن محل زیست حیوانات از جمله فاکتورهایی هستند که در انقراض جهانی گونه های مختلف جانوری ...

نوشته بیگانگان متجاوز عامل انقراض جهانی گونه های جانوری اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.