همکاری زومیت و دیدنگار؛ مسابقه عکاسی نوروزنگار

در آستانه‌ی نوروز که از جمله‌ی قدیمی‌ترین اعیاد مردم ایران زمین است، دیدنگار مسابقه‌ای به نام نوروزنگار۲ ترتیب داده است.