مردم برای خرید بیشتر به کدام شهرها می‌روند؟

خرید کردن بخش جدایی‌ناپذیر سفر است. بیشتر ما وقتی به شهری سفر می‌کنیم سری به مراکز خرید آن شهر هم می‌زنیم. گاهی اوقات خرید کردن نه به‌عنوان یکی از تفریحات و بخش‌های سفر، بلکه هدف سفر می‌شوند.