آیا قطع سرویس اخیر فیسبوک بر اثر حمله سایبری بود؟

سرویس‌های فیسبوک چند روز قبل دچار اختلالات گسترده‌ای شدند که دسترسی به آن‌ها را تقریبا غیرممکن کرد. آیا آن رخداد بر اثر حمله‌ی سایبری بوده است؟