بررسی دوج چارجر تیونینگ اسپیدکُر در گاراژ جی لنو

در جدیدترین قسمت برنامه گاراژ جی لنو، این کلکسیونر مشهور به تست و بررسی دوج چارجر فیبرکربنی تیونینگ اسپیدکُر می‌پردازد.