چه انتظاراتی از رویداد ۵ فروردین اپل داریم؟

اپل برگزاری رویداد رونمایی در ۵ فروردین را تأیید کرد و احتمالا سرویس جدید اخبار و همچنین استریم ویدئو، رونمایی‌های مهم آن مراسم باشند.