پرونده مالی ۲۰۱۸ شرکت HTC خبر از ضرردهی مالی شرکت می‌دهد

اچ‌تی‌سی سال ۲۰۱۸ میلادی را در حالی به‌پایان رساند که پرونده‌ی مالی درخشانی نداشت و ضرردهی مالی را برای خودش به ثبت رساند. هرچند در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌های جزئی هم دیده می‌شود.