نشانه‌های ریزش مشتری چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد

نرخ ریزش مشتری در کسب‌وکارهای SaaS یا نرم‌افزار به‌عنوان خدمات بسیار حیاتی است و باید با تعیین معیارهای مناسب، مدام تحت بررسی قرار بگیرد.