صفحه کلید iOS گوگل، متون را به ۱۰۳ زبان ترجمه می‌کند

گوگل امکان ترجمه متون در نسخه‌ی iOS جی‌بورد را با پشتیبانی از ۱۰۳ زبان فراهم کرد.