جوایز بهترین خودروهای کلاسیک آملیا ۲۰۱۹ به فراری و مرسدس بنز رسید

جوایز برترین خودروهای کلاسیک آملی ۲۰۱۹، به فراری 335 S اسکاگلیتی و مرسدس بنز 540K Autobahn رسید.