اپل ۳۵ میلیون دستگاه ایرپاد در آمریکا به فروش رسانده است

کانترپوینت برآورد کرده که اپل طی سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۳۵ میلیون دسنتگاه گوشی هوشمند به فروش رسانده است.