بیگانگان

بیگانگان و فناوری آنها از مدتها پیش ذهن ستاره شناسان را به خود مشغول کرده است، اما وجود یک ستاره مرموز در فاصله هزار و 600 سال نوری از ما و نوسانات نوری این ستاره باعث شده تا جامعه اخترشناسان بیش از پیش به فناوری و زندگی بیگانگان علاقمند شوند و مطالعات خود بر روی ...

نوشته آیا نوسانات نوری ستاره تبی شاهدی بر وجود حیات بیگانگان است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.