متهم رجیستری غیرقانونی ۱۳ میلیارد ریال جریمه شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه‌ی ۱۳ میلیارد ریالی متهمی خبر داد که ۹۰۴ موبایل را به‌صورت غیرقانونی در سامانه‌ی گمرک و همتا رجیستر کرده بود.