سین هشتمِ نوروز داغ کی سفر، سفر ارزان

بهار در راه است! اواخر اسفندماهِ هرسال، شور عید و نوروز به جان شهر می‌افتد و لباسی نو بر تن روزگار می‌کند.