آیا آلودگی هوا سالانه جان ۹ میلیون نفر را می‌گیرد؟

آلودگی هوا به خودی‌خود منجر به مرگ انسان‌ها نمی‌شود، اما می‌تواند زمینه‌ی ابتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی عروقی را تشدید کند و جان انسان‌ها را بگیرد.