کدام رفتارها نشان‌دهنده‌ی خصوصیات کارآفرینی هستند؟

اگر شما هم از کارهای کسل‌کننده فراری هستید یا در کودکی به‌دنبال درآمد بوده‌اید، احتمالا کارآفرین هستید؛ ولی تاکنون متوجه این مسئله نشده بودید.