هواوی P30 پرو به دوربین چهارگانه مجهز می‌شود

تصویر جدید منتشرشده‌ی رئیس بخش موبایل شرکت هواوی به بهره‌مندی پرچم‌دار بعدی این شرکت، یعنی P30 پرو، از دوربین چهارگانه اشاره می‌کند.