تخت‌خواب هوشمند فورد با الهام از فناوری رانندگی بین خطوط

فورد با استفاده از تجربیاتش در توسعه‌ی سیستم‌های ایمنی خودرو، تخت‌خوابی هوشمند معرفی کرده است.