آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت هشتم: طراحی تعامل

طراحی تعامل فرایندی است که در آن، وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها و سیستم‌ها با تمرکز بر تعامل و رفتار انسان و محور بهینه‌سازی رابط بصری طراحی می‌شوند.