آموزش طراحی تجربه کاربری؛ قسمت هفتم: پرسونای کاربر

پرسونا (کاربرنما) ابزار بسیار قدرتمند و مؤثری است که اگر به‌درستی خلق شود، پیچیدگی فرایند طراحی UX را تاحدود بسیار زیادی کاهش می‌دهد.