شرکتی که وعده بلیت یک‌طرفه به مریخ را می‌داد، ورشکست شد

مارس وان، شرکتی که قصد داشت صد نفر را در سفری بدون بازگشت برای زندگی تا پایان عمر به مریخ ارسال کند، ورشکست شده است.