سوغات و صنایع دستی اصفهان چیست؟

اصفهان را با آثار تاریخی، سوغات و صنایع دستی بی‌نظیرش در دنیا می‌شناسیم که به همین دلیل گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند.