ردیت پس از افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیون دلاری به ارزش ۳ میلیارد دلار رسید

شبکه‌ی اجتماعی ردیت در جدیدترین مرحله از جذب سرمایه‌ی خود با دریافت ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه، ارزش خود را به ۳ میلیارد دلار رساند.