بازسازی آزمایشگاهی سیاه چاله توسط فیزیکدانان

دانشمندان تلاش می‌کنند تا با استفاده از یک مخزن آب در یک آزمایشگاه، به‌ بازسازی سیاه‌چاله‌ها بپردازند.