۷ فناوری که در سال ۲۰۱۹ تولید صنعتی را متحول خواهند کرد

براساس پیش‌بینی CBInsights، طی سال ۲۰۱۹ میلادی هفت فناوری تاثیر مستقیمی بر بهبود فرایند تولید صنعتی خواهند گذاشت.