گرمای شدید تابستانی استرالیا، پژوهش‌های آب‌وهوایی را سرعت بخشید

موج گرمای شدید تابستانی در استرالیا، باعث سرعت بخشیدن به پژوهش‌های آب‌وهوایی شد. دانشمندان امیدوارند که بتوانند از برخی از آثار مخرب گرم شدن کره زمین جلوگیری کنند.