کاوشگر اسیریس رکس و ارسال تصویری شگفت‌انگیز از سیارک بنو

کاوشگر  اسیریس رکس موفق شد با غلبه بر چالش کمترین فاصله، بهترین عکس را از سیارک بنو بگیرد.