کاهش شدید درآمدهای المپوس طی سه ماهه‌ی چهارم ۲۰۱۸

گزارش مالی فصل چهارم سال ۲۰۱۸ المپوس، کاهش درآمد محسوس شرکت در کسب‌وکار تصویربرداری را نشان می‌دهد.