فضاپیمای ژاپنی به‌زودی روی سیارک ریوگو فرود خواهد آمد

اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، ژاپن تا کمتر از دو هفته‌ی دیگر، کاوشگر هایابوسا ۲ را روی سطح سیارک ریوگو فرود خواهد آورد.