اخیرا اثر هنری یک نقاش دوره رنسانس در یکی از کلیساهای ایتالیا نظر بسیاری را به خود جلب کرده است. در این نقاشی از مریم مقدس شاید یک بشقاب پرنده مرموز وجود داشته باشد که حاکی از وجود موجودات فضایی است. کنجکاوی نسبت به نقاشی مذکور از سوی افراد مذهبی نیست. نظریه ‌پردازان توطئه بر ...

نوشته آیا این نقاشی کلاسیک، مریم مقدس را در کنار بشقاب پرنده نشان می‌دهد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.