فولکس واگن جتا GLI مدل ۲۰۱۹ رونمایی شد

فولکس واگن در نمایشگاه خودروی شیکاگو ۲۰۱۹ از مدل جتا GLI جدید رونمایی کرد که هفتمین نسل از فولکس جتا محسوب می‌شود.