وانت برقی Atlis با ظرفیت پیمایش ۸۰۰ کیلومتر معرفی شد

آتلیس یک پیکاپ الکتریکی جدید اسپرت با شعاع حرکتی بیش از ۸۰۰ کیلومتر معرفی کرده است که XT نام دارد.