آلزایمر

به نظر می رسد رعایت بهداشت دهان و دندان تنها برای دندان مفید نیست، بلکه تاثیر طولانی مدت تری هم دارد. دانشمندان کشف کرده اند که بین بیماری آلزایمر و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان ارتباط وجود دارد. ارتباط بین عدم رعایت بهداشت دهان و دندان با بیماری آلزایمر به نظر عجیب می آید، ...

نوشته ارتباط بین بهداشت دهان و دندان با آلزایمر تایید شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.