سنگ اوپال

اخیرا یک سنگ اوپال بسیار زیبا کشف شده است که فسیل یک حشره باستانی را در داخل خود به تله انداخته و آن را برای نسل ما به خوبی محافظت نموده است. فسیل یک حشره باستانی در حالی کشف شده است که در داخل  یک سنگ اوپال بسیار زیبا برای همیشه مدفون شده و با ...

نوشته کشف فسیل حشره باستانی مدفون شده در یک سنگ اوپال اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.