زمین تخت گرایان پدیده ماه گرفتگی کامل را چگونه توجیه می‌کنند؟

ماه گرفتگی کامل یکی از اتفاقاتی است که تئوری عجیب و غیرعلمی تخت بودن زمین را زیر سوال می‌برد؛ با این وجود طرفداران نظریه زمین تخت به تازگی ادعاهای غیرمعمولی را برای توجیه این پدیده ارائه کرده‌اند. ماه گرفتگی کامل هنگامی رخ می‌دهد که زمین، ماه و خورشید در یک امتداد قرار گرفته و سایه ...

نوشته زمین تخت گرایان پدیده ماه گرفتگی کامل را چگونه توجیه می‌کنند؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.