جاسوسی حرفه‌ای و طنزآمیز هواوی از T-Mobile در آمریکا چگونه انجام شد؟

اخیرا اسنادی علیه هواوی منتشر شده که جزئیات آن، جاسوسی صنعتی این شرکت در حوزه‌ی رباتیک و در سال ۲۰۱۲ را فاش می‌کند.