آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت پنجم: معماری اطلاعات

معماری اطلاعات، علم سازمان‌دهی و ساختاربندی محتوای هر وب‌سایت یا اپلیکیشن یا محصول دیجیتال است و اصلی‌ترین نقش را در رویکردهای طراحی کاربرمحور ایفا می‌کند.