آموزش حقوقی کسب‌وکار؛ هرآنچه باید درباره قرارداد عدم رقابت بدانید

قرارداد عدم‌رقابت راهکاری است که به‌وسیله‌ی آن رقبای بالفعل یا بالقوه را به عدم‌رقابت با کسب‌وکار خود می‌توان متعهد کرد.