پیش ستاره

محققان و اخترشناسان موفق به کشف یک پیش ستاره (protostar) شدند که 450 سال نوری با زمین فاصله دارد و در یکی از صور فلکی همسایه قرار گرفته است. این پیش ستاره، اسرار بزرگی را فاش می‌کند. منطقه ای در کیهان وجود دارد که بر اثر فعالیت های ستاره ای شکل گرفته است. این ناحیه 450 ...

نوشته کشف یک پیش ستاره با فاصله 450 سال نوری از زمین اسرار بزرگی را فاش می‌کند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.