ماه گرفتگی اول بهمن 97

ماه گرفتگی اول بهمن 97 در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران دیده می‌شود. اما این خسوف از چه ساعتی آغاز می‌شود و مردم کدام شهرهای ایران می‌توانند آن را تماشا کنند؟ پدیده ماه گرفتگی در روز اول بهمن 1397 آغاز خواهد شد و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران دیده می‌شود. ...

نوشته ماه گرفتگی اول بهمن 97 در کدام شهرهای ایران دیده می‌شود؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.