سیارات فراخورشیدی

سیارات فراخورشیدی ممکن است گونه ها و اشکال مختلفی از حیات را در خود مخفی کرده باشند و طی میلیاردها سال میزبان خوبی برای حیات زنده موجود بر روی خود بوده باشند. بعضی از سیارات فراخورشیدی فاصله بسیاری با زمین دارند و برخی دیگر نیز به کره ما و بطور کلی منظومه خورشیدی نزدیکتر هستند. ...

نوشته سیارات فراخورشیدی گونه های عجیبی از حیات را در خود مخفی کرده‌اند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.