هیدرای چند سر

پس از پژوهش های بسیار پیچیده یک هیدرای چند سر در آزمایشگاه خلق شد. قرنهاست که موجودی به این نام را تنها یک افسانه می پنداشته ایم، اما اینک نوبت آن رسیده تا شاهد واقعیت عینی هیدرای چند سر باشیم و با شناخت رازهای آن گامی در جهت ارتقا سلامت انسان برداریم. هیدرای چند سر ...

نوشته خلق یک موجود افسانه ای در آزمایشگاه؛ هیدرای چند سر واقعی شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.