آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت دوم: استراتژی

استراتژی UX به ما کمک می‌کند درک کاملی از چشم‌انداز محصول، کسب‌وکار، رقبا، فناوری، اهداف و مقصد آینده‌ی تیم به دست آوریم.