باستان شناسان

باستان شناسان موفق به کشف بقایای جسد یک انسان شدند که به طرز عجیبی کشته شده و در نهایت به خاک سپرده شده است. برخی از باستان شناسان معتقدند این فرد شاید یک خون آشام بوده که سه بار به قتل رسیده تا از مرگ وی اطمینان حاصل شود. باستان شناسان بریتانیایی بقایای اسکلت یک ...

نوشته گمانه‌زنی باستان شناسان در خصوص علت مرگ مبارز عصر آهن اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.