ماه گرفتگی 1 بهمن 97

در تاریخ 21 ژانویه 2019 کره زمین با قرار گرفتن بین خورشید و ماه، سایه خود را روی این قمر خواهد انداخت. ماه گرفتگی 1 بهمن 97 آخرین خسوف کامل تا بهار سال 1400 است؛ هر چند که در این فاصله، چند خسوف جزئی را در پیش خواهیم داشت. وقوع ماه گرفتگی کامل، چندان نادر ...

نوشته ماه گرفتگی 1 بهمن 97 ؛ آخرین خسوف کامل تا سال 1400 اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.